Historia parafii

 

26.VI.1967 –  Objęcie przez  Ks. Jerzego Kowalskiego stanowiska wikariusza parafii Parlin z siedzibą w Dąbrowie  

 

1.VIII.1967 – Ustanowienie Dąbrowy samodzielnym ośrodkiem duszpasterskim

  

15.VIII.1967  – Mianowanie Ks. Jerzego Kowalskiego duszpasterzem w Dąbrowie  

 

21.III.1968 – Utworzenie rady kościelnej w składzie: Mieczysław Domagalski, Stanisław Hacz, Marian Kośmicki, Józef Cieśliczki, Augustyn Tylman, Florian Rosiński i Zbigniew Jasiński  

 

26.IV. - 12.VI. 1968  – Pierwsze po oddaniu do użytku od 1912 roku malowanie kościoła 

 

3.V.1968 – Notarialne przejęcie od pani Marianny Daszkiewicz budynku mieszkalnego przeznaczonego na plebanię

 

7.VIII.1968 – Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

30.X.1970 – Odmowa Wydziału do Spraw Wyznań uznania ośrodka duszpasterskiego w Dąbrowie

 

1.II.1973 - Dekret erygujący Parafię pw. NMP Królowej Polski w Dąbrowie

 

1.VI.1973 – Wizytacja Kanoniczna przeprowadzone przez Ks. Bp. Lucjana Bernackiego

 

11.XII.1977 – Sakrament bierzmowania udzielony przez Ks. Bp. Jana Michalskiego

 

VI.1978 – Prace przy tynkowaniu kościoła

  

28.VIII.1978 – Nawiedzenie obrazu M.B. Częstochowskiej w obecności Ks. Bp. Jana Czerniaka

  

16.X.1978 – Wybór Kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową

  

14.X.1979 – Poświęcenie cmentarza grzebalnego w Dąbrowie przez Ks. Bp. Jana Michalskiego

 

10.V.1983 –  Wizytacja duszpasterska Ks. Bp. Jana Michalskiego

  

5.VII.1985 – Notarialne przekazanie działki pod budowę domu katechetyczno - mieszkalnego

  

IX.1985 – Prace przy malowaniu wnętrza kościoła

 

19.IV.1986 – Wizytacja pasterska przeprowadzona przez Ks. Bp. Jana Nowaka

  

V.1987 – Rozpoczęcie wykopów pod budowę nowej plebani

  

1988 – Prace przy budowie plebani – piwnice i parter

 

03. - 11.VI.1989 – Misje święte w parafii prowadzone przez Ks. Jana Bujalskiego (selezjanina) i Ks. Andrzeja Jakubiaka (werbistę)

 

1989 – Prace na budowie – pierwsze piętro i część strychowa (stan surowy)

  

VII.1990 – Zakończenie prac przy konstrukcji dachu na plebani

  

IX.1990 – Ks. Proboszcz Jerzy Kowalski rozpoczyna pracę katechetyczną w szkole

  

IV.1991 – Montaż drzwi i okien na plebani 

 

22.X.1991 – Wizytacja pasterska Ks. Bp. Bogdana Wojtusia

  

IV. - IX.1992 – Prace przy instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej na plebani oraz tynkowanie wnętrz

  

IV.1993 – Prace wykończeniowe plebani

 

12.VI.1994 – Poświęcenie domu katechetycznego przez Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego

 

12. - 13.X.1995 – Nawiedzenie Relikwii Św. Wojciecha

 

VI.1996 – Tynkowanie domu parafialnego

 

24.X.1996 – Wizytacja pasterska Ks. Bp. Bogdana Wojtusia

 

23.XI.1997 – Śluby wieczyste Zbigniewa Nowakowskiego – brata Leona z Zakonu Franciszkanów

 

24.V.1998 – Uroczystość 40-lecia święceń kapłańskich Ks. Proboszcza Jerzego Kowalskiego

 

10.IV.2002 – Wizytacja pasterska Ks. Abp. Henryka J. Muszyńskiego 

 

12.IV.2002 – Śmierć Ks. Jerzego Kowalskiego w 70. roku życia, 44. kapłaństwa i 35. posługiwania w naszej wspólnocie

  

16.IV.2002 – Pogrzeb Ks. Proboszcza z udziałem licznej grupy duchowieństwa pod przewodnictwem Ks. Bp. Bogdana Wojtusia

  

V. - VI.2002 – Posługa duszpasterska w parafii Ks. Tadeusza Łuczyka wikariusza z parafii pw. M.B.N.P. w Mogilnie

 

06.VI.2002 – Dekret Ks. Abp. Powołujący z dniem 25.06.2002 roku Ks. Marka Chmarę wikariusza parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy na nowego proboszcza patafii N.M.P. w Dąbrowie

 

29.VI.2002 – Uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza przez Ks. Kanonika Stanisława Zywerta dziekana dekanatu mogileńskiego

  

VII. - IX.2002 – Prace remontowe na plebani

  

8.IX.2002 – Koncert zespołu "Fidelis" z parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła z Bydgoszczy

  

10.IX.2002 – Powstanie parafialnego komitetu budowy kaplicy cmentarnej

 

06.XI.2002 – Uroczyste poświęcenie przez Ks. Kanonika Bogdana Czyżewskiego obrazu M.B.N.P. i rozpoczęcie cotygodniowej nowenny

  

XI.2002 – Instalacja oświetlenia wokół kościoła

 

29.III - 02.IV. 2003 – Rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Ks. Karola Glesmera

 

III. - IV.2003  – Prace remontowe na dachu kościoła parafialnego

 

12.IV.2003 – Pierwsza rocznica śmierci Ks. Jerzego Kowalskiego – poświęcenie pomnika na jego grobie

 

03.V.2003 – Odpust parafialny ku czci N.M.P. Królowej Polski. Sumę odpustową odprawił Ks. Kan. Marian Ratajczak, a kazanie wygłosił Ks. Kan. Dr Bogdan Czyżewski

 

12.V. - 10.VI. 2003 – Prace remontowe w prezbiterium i zakrystii kościoła

 

17.VI.2003 – Udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży klas 3 przez Ks. Bp. Wojciecha Polaka

 

06.VII.2003 – Otwarcie Parafialnej Strony Internetowej

  

30.VIII - 28.IX.2003 – Praktyka duszpasterska alumna VI roku PWSD w Gnieźnie Artura Durskiego

  

16.IX.2003 – Pielgrzymka parafialna do Częstochowy i Lichenia

  

23.IX.2003 – Poświęcenie obrazu Chrystusa Miłosiernego przez Ks. Prob. Tomasza Walterbacha i rozpoczęcie praktyki cotygodniowego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego

  

18.I.2004 –V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

  

15.III.2004 – Rozpoczęcie kolejnego etapu remontu dachu i wieży kościoła 

 

27-31.III.2004 – Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez Ks. Jarosława Ścieraszewskiego.

  

3.V.2004 – Odpust parafialny i dzień powołaniowy z udziałem kleryków Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Mszę św. odpustową sprawował i kazanie wygłosił Ks. Kan. Dr hab. Bogdan Czyżewski

 

10.VI.2004 – Uroczystości Bożego Ciała pod przewodnictwem Ks. Neoprezbitera Artura Durskiego

  

26.VII.2004 -  Zakończenie prac remontowych na wieży i dachu kościoła.

  

28.VII - 27.IX 2004  - Praktyka duszpasterska kleryka V roku PWSD w Gnieźnie Marcina Korybalskiego

 

IX - X. 2004 - Malowanie ścian zewnętrznych kościoła przez panów Grzegorza Brzezińskiego i Waldemara Sośnickiego

 

16.XII.2004 -04.II.2005 - Prace prowadzone przez Firmę "Renowator" z Poznania przy odnowieniu wnętrza kościoła

  

 

wiosna -lato 2005 - Położenie nowej posadzki pomiędzy prezbiterium, a ławkami; wykonanie nowych drzwi bocznych; malowanie ławek; odnowienie obudowy organów; postawienie nowej tablicy ogłoszeń

  

3.V.2005 - Suma odpustowa sprawowana przez ks. prał. Bogdana Jaskólskiego z Bydgoszczy, z kazaniem wygłoszonym przez ks. prob. Tomasza Walterbacha z Mogilna

 

28.VIII - 26.IX.2005 - Praktyka duszpasterska ks. dk. Marcina Korybalskiego

  

8.IX.2005 - Uroczystość poświęcenia odnowionej świątyni przez Księdza Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego, Metropolitę Gnieźnieńskiego

 

Wpis Ks. Arcybiskupa do kroniki parafialnej:

    "Z radością i wdzięcznością wobec Boga i ludzi dokonałem dzisiaj poświęcenia całkowicie odnowionej świątyni parafialnej. Dziękuję z serca ks. proboszczowi Markowi Chmarze i całej wspólnocie parafialnej, i wszystkim  z serca błogosławię na dalszy wzrost Kościoła Bożego, który jest w Dąbrowie".

                                                                                   Henryk J. Muszyński

                                                                     Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Dąbrowa, dnia 8 września R.P. 2005 

22.I.2006 - Opłatkowe spotkanie seniorów w sali parafialnej na plebanii

 

27-29.III.2006 - Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i dorosłych prowadzone ks. Jerzego Poznania

 

03.V.2006 - Uroczysta Msza Odpustowa celebrowana przez ks. Jerzego Poznania

 

29.V - 01.VI.2006 - Wycieczka ministrantów i lektorów do Czech

 

15.VI.2006 - Uroczystość Bożego Ciała i Sekundycja ks. Marcina Korybalskiego

 

19.VI.2006 - Sakrament Bierzmowania udzielony młodzieży klas III gimnazjum przez ks. bpa Wojciecha Polaka

 

26.VIII -24.IX.2006 - Praktyka duszpasterska alumna V roku PWSD w Gnieźnie Adama Sarbinowskiego.

 

 

01.XI.2006 - Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę kaplicy cmentarnej

 

08-18.XI. 2006 - Rozpoczęcie prac przy wznoszeniu murów kaplicy cmentarnej.

 

19-21.III.2007 - Rekolekcje wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez ks. Arkadiusza Rosińskiego - proboszcza ze Szczepanowa.

 

03.05.2007 - Uroczysta Msza Odpustowa celebrowana przez Ks. kan. dra Krzysztofa Wętkowskiego

 

19.06.2007 - Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez Ks. Biskupa Wojciecha Polaka.

 

25.VI.2009 - Objęcie parafii przez ks. Mirosława Kaczmarka.

 

12.VII.2009 - Wprowadzenie na urząd proboszczowski ks. Mirosława dokonane przez wicedziekana ks. Tomasza Walterbacha.

 

23.VII.2009 - Msza Święta i wypoczynek pielgrzymów z Mroczy i Szubina.

 

03.VIII.2009 - Całodzienna adoracja Najswiętszego Sakramentu.

 

09.VIII.2009 - Na Mszach Świętych gości Chór Parafialny z Witkowa. 

 

23.VIII.2009 - Dożynki Parafialne.

 

30.VIII.2009 - Dożynki Gminne.

 

20.IX.2009 - Na Mszach Świętych występuje zespół pielgrzymkowy w Witkowa.

 

29.IX.2009  - Parafialna Pielgrzymka Autokarowa do Częstochowy.

 

09.X.2009 - Z okazji Dnia Papieskiego występuje grupa "Złoty liść" z Trzemeszna.

 

25.X.2009 -  Poswięcenie kaplicy cmentarnej dokonane przez ks. Bpa Wojciecha Polaka na Mszy Świętej o godz. 15:00.

 

22.XI 2009  - Występ zespołu "Pomoc duchowa" w kościele.

 

13.XII.2009 - Kiermasz organizowany przez uczestników terapii zajęciowej z Bielic. 

 

15.XII.2009 - Adwentowa Spowiedź Parafialna.

 

06.I 2010 - Jasełka wystawione przez dzieci z parafii.

 

30.I 2010 - Turniej piłkarski drużyn lektorskich.

 

18.III 2010 - Spowiedź Wielkanocna.

 

02.IV 2010 - Droga krzyżowa ulicami Dąbrowy.

 

02.V 2010 - Koncert Marka Gałązki w kościele parafialnym. 

 

03.V 2010 - Suma odpustowa  sprawowana przez ks. Mieczysława Polaka.

 

11.V 2010 - Parafialna Pielgrzymka do Lichenia.

 

16.V 2010 - Sakrament Bierzmowania udzielony przez ks. bpa Bogdana Wojtusia. 

 

20.V 2010 - Restauracja pierwszej części organów parafialnych.

 

20.VI 2010 - Odnowienie chrzcielnicy, kropielnicy i cokołu pod figurę św. Teresy.

 

01.VII 2010 - Wymiana nagłośnienia w kościele.

 

23.VII 2010 - Pielgrzymi z Mroczy i Szubina.

 

15.VIII 2010 - Dożynki Parafialne i biesiada na terenie przykościelnym.

 

28.VIII 2010 - Altersong - Spotkanie o zachodzie słońca songwriterów /autorów i wykonawców

piosenek/: Pawła Borzeńskiego, Piotra Szauera, Apolinarego Polka i Marka Gałązki.

 

29.VIII 2010 - Dożynki Gminne.

 

12.X  2010 - Parafialna Pielgrzymka do Częstochowy.

 

24.X 2010 - Występ chóru Hemantus w ramach II Mogileńskich Impresji Kulturalnych.

 

11.XI 2010 - Występ zespołu Szczepanowianie z programem patriotycznym.

 

05.XII 2010 - Kiermasz ozdób Bożonarodzeniowych przygotowanych przez uczestników terapii zajęciowej

w Bielicach.

 

V 2011 - Wyjazdy rowerowe na Nabożeństwa Majowe w Sędowie i Sucharzewie, połączone z biesiadowaniem...

 

02.VI 2011 - Spotkanie z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie przy plebanii

 

15.VIII.2011 - Odpust Parafialny i spotkanie biesiadne w ogrodzie

 

27.VIII.2011 - Altersong II wystąpili: Dominik Księski, Apolinary Polek, Graham Crawford i Ed Wight, Marek Gałazka z zespołem  

 

04.XI.2011 - Koncert zespołu Jedyne Takie Trio

 

11.XI.2011 - Program patriotyczny przygotowany przez zespół Szczepanowianie


VIII 2012 - Altersong III: Apolinary Polek, Marek Gałązka, Daniel Hertzow, Andrzej Garczarek

 

2.VIII 2113- Altersong IV Stachuriada - piękna stachurowa impreza, Jan Kondrak, Marek Gałązka i Jerzy Stachura Junior. Solo i razem. Niezapomniane spotkanie...
 
1.VIII 2014 - Altersong V. Dwa fantastyczne duety: Wojciech Czemplik i Ola Kiełb, Piotr Woźniak i Wojciech Czemplik, Apolinary Polek z zespołem. Świetni wykonawcy i świetny klimat spotkania...
 
12.VI 2015 Koncert zespołu ,,U studni"...