Rada Ekonomiczna

 

1. Grzegorz Szczepanik

2. Tadeusz Kozłowski

3. Władysław Domagalski  

4. Andrzej Białecki