Rada Duszpasterska

 

1. Jan Dembski

2. Zbigniew Spychalski

3. Agnieszka Ziółkowska

4. Iwona Zbieranek