Kontakt z Administratorem:


Wszelkich zmian na stronie dokonuje ks. prob. Mirosław Kaczmarek


Ewentualne problemy techniczne proszę kierować na: [email protected]